Ticari Elektronik İleti Onay Formu

Bu formun onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Röder Yapı Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından sunulan hizmetlere ilişkin aşağıda izin verdiğim vasıtalar kullanılarak ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini ve ticari elektronik ileti içeriğinin gönderimini kabul ederim. Şirket tarafından gönderilen mesajlarda belirtilen yöntemle e-posta listesinden kolayca ve ücretsiz olarak çıkabileceğim ve çıkma isteğinin ulaşmasını takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde ticari elektronik ileti gönderiminin sonlandırılacağı konusunda bilgilendirildim.

Şirkete isim-soy isim, e-posta adresi ve ilgi alanı bilgilerimin ticari mesaj iletimi faaliyetinin (bültenler dahil) yerine getirilmesine açık muvafakat ettiğimi beyan ederim.

Katalog İncele Projeleri İncele +90 216 340 89 10
Daha Fazla Bilgi